Residència Infantil Elisabets

 

Residència Infantil Elisabets de la Fundació Casa de la Misericòrdia de Barcelona

Centre residencial d’acció educativa.

La Residència Infantil Elisabets acull infants durant la setmana lectiva escolar. L’acollida dels infants té caràcter temporal durant el temps que la seva família viu una situació excepcional que no li permet atendre la cura i educació de l’infant .

La Residència ofereix un servei de guarda voluntària, complementari a les funcions parentals, per a famílies en situació de greu vulnerabilitat social/econòmica. Els infants acollits a la Residència tenen entre 4 i 18 anys. Es tracta d’un recurs preventiu que ajuda als infants i les famílies en moments de necessitat per tal d’evitar la desatenció d’aquests infants a causa de motius laborals, socials i/o econòmics. La Residència i la família col.laboren en la cura i l’educació dels infants, i treballen conjuntament per aconseguir una millora de la situació que possibiliti un retorn de l’infant amb la seva família.

El suport de la Residència infantil Elisabets té com a finalitat garantir la cura i educació dels infants i protegir el vincle familiar ajudant les famílies a superar la situació de vulnerabilitat. Aquests infants viuen alhora amb la família i a la residència car es considera que no han d’ésser separats del nucli familiar per no existir un risc de maltracte o desamparament però si la necessitat d’un suport. El recurs de la Residència Infantil Elisabets actua com a factor de prevenció impedint l’agreujament del problema i la retirada de la tutela familiar, i afavorint una millora de la situació.

 

Característiques l’acció educativa

El servei de la Residència té vocació de ser integral i compensador, de manera que: ajudi al menor a superar les seves limitacions fins aconseguir una igualtat d´ oportunitats i recolzi la família per exercir la seva funció parental amb afecte i cura.

Durant l’estada de l’infant a la Residència, l’equip educatiu assumeix funcions de guarda dels infants. El servei dóna resposta a les necessitats materials, físiques, afectives, emocionals, espirituals i socials, procurant un desenvolupament global harmoniós encaminat a l’autonomia personal.

Aquesta tasca implica l’assumpció de la responsabilitat de vetllar per ells, alimentar-los, educar-los i procurar una formació integral durant el temps en què romanguin a la residència.

Condicions per a l’admissió

  • Que la família faci la demanda d’ingrés en la Residència i en delegui la guarda de fet, d’acord amb el que es disposa en el marc normatiu referent a “Serveis de Centres Residencials d’Acció Educativa” Decret 286/96 de 23 de juliol de regularització del Sistema Català de Serveis Socials.
  • Acompanyament de la situació familiar per part dels professionals de la Residència
  • Compromís en l’exercici i desenvolupament de les funcions parentals i cura del vincle familiar
  • Que l’estada a la residència sigui un solució temporal i excepcional en moments de crisi familiar
  • Treball actiu de la família en la millora de la seva situació en col.laboració amb la xarxa de serveis socials professionals

Criteris d’admissió

  • Que l’infant estigui exposat a una situació que pugui comportar un risc per ell
  • Que la família pateixi una situació econòmica dèbil i estigui empadronada en algun municipi de la província de Barcelona
  • Que la família es trobi en una situació social i laboral que no li permeti atendre a la nena en horari extraescolar
  • En determinats supòsits en que l’infant estigui sota la tutela de la Generalitat i s’ hagi declarat una mesura d'acolliment permanent en família extensa combinat amb l’estada a la Residència durant tel temps

Marta Voltas Fornt

Directora de la Residència Infantil Elisabets de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona c/ Elisabets 8-10- 08001 Barcelona- T. 682485795Logo residencia elisabets

 

More in this category: « Residència d'Estudiants RE3Torres

Fes la teva donacióGràcies a tu tindran un futur millor.

El teu ajut anirà íntegrament destinat a la nostra Obra Social “Residència Infantil Elisabets”. Amb el teu suport cobrirem les necessitats de les nenes acollides a la residència: allotjament, alimentació, formació, etc. Gràcies a tu tindran un futur millor.

Fes logo vector bizumal 33425

Si no saps com fer-ho, clica aqui.