Fundació Casa Misericòrdia Barcelona

Fundació Casa Misericòrdia Barcelona

Resum fotogràfic jornada : Infància i malalties rares

Published in Jornades

Si entrem al portal salut de la Generalitat de Catalunya i cerquem que s’hi diu sobre les malalties rares ens adonem que tot i substituir la denominació de “rares” per la de minoritàries s’hi afirma entre altres qüestions que les dites malalties són “un grup molt nombrós integrat per més de 7.000 condicions clíniques que tenen una baixa prevalença en la població.

Poden afectar en conjunt 5,7% de la població general: s’estimen en uns 30 milions d’afectats a la UE, uns 3 milions a l’Estat Español i entre 300.000 i 400.000 a Catalunya.

Aquestes malalties són entitats clíniques molt heterogenis, multisistèmiques i cròniques, que requereixen abordatges multidisciplinaris (sanitaris, sociosanitaris, socials, educatius i de reinserció laboral).

Des d’una visió epidemiològica, aquestes malalties són aquelles que com a conseqüència del caràcter crònic i la discapacitat que impliquen presenten una prevalença tan baixa que requereixen esforços especials i combinats dirigits a prevenir la morbiditat, la mortalitat primerenca o la reducció de la qualitat de vida i potencial socioeconòmic de les persones que les pateixen”.

Podríem, òbviament, cercar moltes altres descripcions i àdhuc valoracions pel que fa a les esmentades malalties rares, per a uns, i minoritàries per a uns altres, però crec que amb la definició que ja n’hem llegit es justifica de sobres que la Fundació organitzadora d’aquesta Jornada haig volgut, com farem avui, parlar-ne a fons en especial de tot allò que pugui tenir una incidència en els nens i en els adolescents atès que són aspectes que constitueixen una preocupació que s’adiuen molt i molt amb una de les nostres principals finalitats fundacionals.

Tots sabem que no es parla gaire de les malalties rares però nosaltres no volem però sentir-nos recriminats per allò que a la Bíblia ens diu el salmista: Tenen orelles i no escolten. Nosaltres encara que sigui modestament no volem fer-nos el sord pel que fa a la dolorosa problemàtica que generen les malalties rares.

Abans de començar la sessió permeteu-me aquí agrair la cooperació científica de la FIAMC i la participació personal de les Sres. Gabriella Gambino, Elena Glasova, Àngels Macanàs, Ana Martín Ancel i Janette Ojeda i als Srs. Pedro Clarós, Joaquín Callabet, Jordi Cruz, Manuel Cruz, Josep-M Lailla, Peter Loffelhard, Adalbert Marquès, Raul Sánchez i Felio Vilarubia. Altrament cal aquí fer esment de la cooperació de les empreses i entitats La Caixa, Foix de Sarrià, Bankinter, Aleteia i Llucana.

Una vegada més cal posar de relleu abnegada dedicació del Vicepresident de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona, Dr. Josep-M Simón pel que fa a l’organització d’aquesta Jornada, dedicació que ha permès que avui la puguem celebrar.

 

Josep Mª Genescà i Vidal

President de la fundació Privada Casa de Misericòrdia de Barcelona

LLEGIR MÉS...

Resum fotogràfic 500 anys de Barcelona en digital

Published in Jornades

La Casa de Misericòrdia de Barcelona és avui dia i des de l’any 1982 una Fundació Civil la finalitat de la qual és l’acolliment de persones mancades de béns o de protecció, primordialment nenes menors d’edat, filles de famílies normals en règim d’internat, si cal, o de semi-internat, per ésser ateses físicament, moral i espiritual i rebre la formació humana i professional adequada a la seva edat.

Per dur a terme la seva funció disposa d’una residència de menors, radicada en aquest barri, d’una residència d’estudiants situada a la Via Augusta, d’una casa de colònies a Sant Andreu de Llavaneres i de la propietat d’un edifici en aquest barri del Raval on hi desplega la seva activitat l’Escola Labouré dirigida per la Fundació Vicenciana.

La Casa de Misericòrdia, però, va néixer l’any 1584 i ha actuat permanentment fins avui, al llarg d’aquest quasi 5 segles.

El 23 de febrer de 1584 el Consell de Cent acordà que la finca fins aleshores coneguda com a Casa dels Àngels rebi el nom d’Hospital de NS de la Misericòrdia.

El 16 de febrer de 1667 hi ha 400 residents i el 6 d’octubre de 1684 el Consell de Cent acorda la separació de les nois dels nois els quals van passar a la Casa de Sant Rafel, cedida a la Casa de Misericòrdia pel senyor Bisbe, essent posteriorment traslladats a la Casa de Caritat.

Al 1712 l’esmentat Consell va crear un arbitri a càrrec dels venedors dels mercats en favor de la Casa de Misericòrdia.

La Casa de Misericòrdia tenia certs privilegis que amb el temps va anar perdent (la taxa dels mercants; la col·locació de cortines negres; percebre una part de la butlla de la creuada; i també 3 questacions anuals al seu favor, etc.).

Amb motiu de la Llei de Beneficència de 20 de juny de 1849 la Casa de Misericòrdia va ser declarada de caràcter municipal i com a conseqüència de la dita llei la seva administració va passar a la Junta Municipal de Beneficència.

En algun moment el govern espanyol va tractar de convertir la Casa de Misericòrdia en un “Hospicio” però l’ajuntament va aconseguir evitar-ho.

 A partir del 19 de juliol de 1936 les monges es van retirar de la casa i l’edifici fou destinat primerament a allotjament de refugiats i més endavant a asil de persones grans.

Tota aquesta llarga i a vegades agitada vida ha deixat un ampli rastre documental que l’arxiu de l’entitat, malgrat guerres i revoltes ha aconseguit conservar, en gran part, a vegades en bones condicions i a vegades en no tant bones fins a arribar als nostres dies, en els quals constitueix, segons els entesos un remarcable fons històric.

Per tot plegat la Fundació va acordar classificar com cal el dit arxiu i sobretot digitalitzar el seu contingut tasca que ha estat realitzada amb gran encert pel Dr. Miquel Termens i el senyor Sergi Deltor als quals em plau, una vegada més, agrair el seu acurat treball el qual en definitiva permetrà   que els investigadors i estudiosos, d’arreu del món, puguin accedir al contingut de l’arxiu.

Joseo Mª Gesenscà i Vidal

President de la Fundació Privada Casa de Misericòrdia de Barcelona

 

LLEGIR MÉS...
Subscribe to this RSS feed

Fes la teva donacióGràcies a tu tindran un futur millor.

El teu ajut anirà íntegrament destinat a la nostra Obra Social “Residència Infantil Elisabets”. Amb el teu suport cobrirem les necessitats de les nenes acollides a la residència: allotjament, alimentació, formació, etc. Gràcies a tu tindran un futur millor.

Fes logo vector bizumal 33425

Si no saps com fer-ho, clica aqui.