Logo
Print this page

CAPÍTOL 4:

Capítol 4: El Prior

Article 15:


El Prior de la Casa de Misericòrdia és un sacerdot que, continuant la tradició immemorial, representa el Patronat en l'interior de la Fundació, i assisteix a les reunions d'aquest amb veu però sense vot per informar sobre el desenvolupament de les activitats de la Casa. Té la seva residència en l'edifici destinat des de temps antic a "vivenda del Prior", i té cura també de l'acompliment de les càrregues dels pies voluntats assignades a la Fundació. El seu nomenament el fa el Bisbe Diocesà a proposta del Patronat.

Design © Basicmatica. All rights reserved.