Ajuts 2015

La Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona, durant l’exercici 2015, ha concedit en la seva línia d’ajuts a altres entitats, un total de 116.500€.

La quantitat total anterior inclou recapte d’aliments, projectes, ajudes externes de socialització d’infants i joves en risc d’exclusió social, ajudes extraescolars de reforç d’estudi i bisbats.