Qui Som

 

La Casa de Misericòrdia de Barcelona és una institució de caràcter benèfic-assistencial creada el 1584 i, que amb la promulgació de la Llei de Beneficència de 1849, fou classificada com a institució benèfica, segons l’Ordre de setembre de 1853, qualitat que li ha estat reconeguda ininterrompudament. Actualment te la naturalesa de Fundació privada inscrita amb el número 73 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, l’Obra Social de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona es desenvolupa en dos àmbits d’actuació: el benèfico-assistencial i el cultural, als quals hi destina els seus recursos econòmics i humans. 

LLEGIR MÉS...

Patronat

Fundació Casa Misericòrdia Barcelona by

La Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona és una entitat privada, formada por un patronat que vetlla i gestiona les actuacions de l’entitat.

Actualment, el Patronat està integrat per:

- 7 patrons representants de la societat civil barcelonesa.

1 patró representant de l’Arquebisbat de Barcelona.

 - El Prior de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona

LLEGIR MÉS...

Dins l'escola

És una escola concertada amb el Departament d’Ensenyament on estudien al voltant de 350 alumnes ( repartits en educació infantil, primària i secundària), dels quals un 70% són d’origen estranger. La Fundació cedeix a l’Escola Labouré els locals que ocupen, amb una superfície aproximada de 5.000 m², segons el contracte de comodat signat entre la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona i la Fundació Privada Escola Vicenciana (titular de l’Escola Labouré), del 21 d’abril de 2006, i amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de l’activitat de dit centre segons la normativa vigent. La Fundació Casa de Misericòrdia es fa càrrec de les despeses de subministraments (aigua, electricitat i gas) així com de les obres de manteniment que afecten a l’estructura de l’edifici que ocupa l’Escola Labouré.

 

LLEGIR MÉS...

Casa de Misericòrdia de Barcelona

      Activitats de la Residència Escolar Casa de Misericòrdia

En resum, les activitats realitzades durant el curs 2011-2012 en relació a la línia social de la Fundació són l’escolarització de les nenes acollides en l’internat a l’Escola Labouré; la participació de les nenes en les activitats extraescolars dissenyades per l’Escola Labouré (desglossades en un punt apart); la coordinació en les activitats quotidianes planificades per la comunitat de religioses que s’ocupen de les necessitats bàsiques de les menors acollides en règim obert: alimentació, vestuari, higiene, estudi i oci; el temps d’estudi per grups de nivell escolar, dut a terme per les germanes de la Residència; el reforç escolar individual, dut a terme per persones voluntàries; activitats i sortides lúdiques programades, especialment, per al mes de juny en què l’escola no té activitat lectiva per la tarda; les festes i celebracions: celebració de la Miraculosa, Sant Vicenç de Paül, Santa Lluïsa de Marillac..., i sopar de Nadal, Festa dels Reis, sopar de final de curs...

Activitats extraescolars de la Residència Escolar Casa de Misericòrdia

Des de la Residència, oferim activitats extraescolars per tal de poder proporcionar a les noies alternatives de lleure i/o que complementin l’educació que reben a l’escola.

Una de les necessitats detectades en el grup és la de reforç escolar individualitzat. És per això que tenim aquest aspecte en especial consideració per tal de possibilitar a les noies el reforçar els seus punts més febles, per tal que puguin compensar les dificultats amb les que es troben en les diferents àrees de coneixement, a través d’un reforç educatiu tant a nivell individual com grupal.

Hi ha un altre tipus d’activitats com anar a jugar al parc que considerem necessàries per les més petites, donat que necessiten canviar d’espai per jugar i relacionar-se lliurement.Adreçat a les noies de l’ESO, aquest curs s’ha ofert un taller de Comunicació per a la resolució de conflictes.

Així mateix, un grup de noies d’ESO han tingut l’oportunitat de fer un servei de voluntariat  a altres residènies dedicades a la gent gran. 

Vacances d’estiu de la Residència Escolar Casa de Misericòrdia

Durant més de 50 anys s’han preparat vacances d’estiu per les nenes de la Residència Escolar Casa Misericòrdia de Barcelona.

En finalitzar el curs escolar, a l’estiu, s'organitzen les colonies. Aquestes es duen a terme gràcies a un equip de monitor/res voluntaries i a les nenes de la Residència.

Es tracta d’oferir a les noies una activitat alternativa a la residència i en grup, on poder seguir treballant hàbits, valors i completar el seu desenvolupament integral que es va treballant al llarg de tot el curs escolar. Suposa un moment important de l’any on els aprenentatges i els hàbits adquirits durant el curs es poden posar en pràctica en un ambient diferent i més distès de l’habitual, generant dinàmiques positives entre les residents i fomentant la cohesió i cooperació grupal.

 

 

 

 

 

 

 

LLEGIR MÉS...

Don Diego Pérez de Valdivia

Fundació Casa Misericòrdia Barcelona by

“Fundador d’aquesta Casa, va ser Ardiaca de Jaén, Catedràtic de les Universitats de Baeza, Granada i Barcelona; predicador insigne i operari infatigable. Va ser molt fruit a Jaén, Úbeda, Andujar, Baeza, Caravaca, Huesca, Marchena, Valencia i altres molts pobles.

 Va Reformar Catalunya, on era tingut per un àngel, un profeta i un verdader apòstol. Va ser gelosíssim de l’honra de Déu i dels temps; va promoure la freqüència de Sagraments, el culte de Jesús Sagramentat, la perfecció de les Religioses i Ermitans i va donar a llum a molts llibres pel projecte espiritual de tota classe de persones. La seva caritat amb els pobres no va tenir límits, invertint en el seu socor en quant tenia, arribant a quedar-se sense manteu enmig del carrer per afavorir-los. Era l’ànima de tota espècie d’empreses de Beneficència. A impulsos del seu zel, aixecà la ciutat aquest edifici en 1581. Reformà l’Hospital general de la Santa Cruz; millorà la sort dels presos de la presó.

 

LLEGIR MÉS...

Arxiu Històric

Actualment, l’Arxiu Històric està format per un fons documental que consta d’un total aproximat de 100 m lineals de documentació integrat per 272 volums, 320 carpetes, 64 lligalls, 6 cartularis i 75 capses de documentació diversa; així com un conjunt de 100 pergamins. Alhora, s’ha constituït una biblioteca auxiliar i un fons hemerogràfic.

           L’Arxiu fotogràfic recull un total de 801 fitxes fotogràfiques en suport positiu, fotogravat i plaques de vidre. Aquest valuós conjunt fotogràfic és testimoni directe de la vida quotidiana de les asilades en la institució i, al mateix temps, de les transformacions arquitectòniques i urbanístiques que ha experimentat la institució des de 1900 fins avui dia.

      Altres serveis que ofereix l’Arxiu és el de reprografia, sempre que l’estat del document ho permeti, informació i assessorament sobre els temes que els investigadors volen tractar, adreçant-los a altres arxius i/o centres documentals més específics als seus treballs de recerca. L’Arxiu Històric de la Casa de Misericòrdia ofereix informació i consulta documental i bibliogràfica en la sala de l’arxiu, per correu o per e-mail. L’accés a la consulta de la documentació que integra l’Arxiu Històric Casa de Misericòrdia de Barcelona, es regeix segons la Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents.

 

LLEGIR MÉS...
Subscribe to this RSS feed

Fes la teva donacióGràcies a tu tindran un futur millor.

El teu ajut anirà íntegrament destinat a la nostra Obra Social “Residència Infantil Elisabets”. Amb el teu suport cobrirem les necessitats de les nenes acollides a la residència: allotjament, alimentació, formació, etc. Gràcies a tu tindran un futur millor.

Fes logo vector bizumal 33425

Si no saps com fer-ho, clica aqui.